xITee k.s.

Rybná 682/14

Burzovní palác

110 00 Praha 1

V zastoupení:

x-markets Beteiligungs GmbH

HBSN AG

Pan Rainer Schumacher

Kontakt:

Telefon: +420 234 262 311

Fax: +420 234 262 310

E-Mail: info@xitee.com

Zápis v registru:

Zápis v obchodním rejstříku.

Spisová značka: A 62990 vedená u Městského soudu v Praze

Identifikační číslo:

IČ: 27224830

DIČ: CZ27224830

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah těchto webových stránek je vytvářen velmi pečlivě, nicméně nemůžeme zaručit jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG (německý telekomunikační a mediální zákon) odpovědní za vlastní obsahy těchto webových stránek. Na základě §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenos a ukládání externích informací a nejsme zavázáni k jejich kontrole s cílem odhalit ilegální akt. Tato skutečnost nevylučuje naši povinnost odstranit nebo zablokovat použití informací z důvodu porušení obecného práva. Nicméně, závazek týkající se této skutečnosti je platný pouze od okamžiku, kdy tato skutečnost vyjde najevo. Odstraníme tento postižený obsah ihned poté, co se dozvíme o porušení zákona.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Nemáme možnost ovlivňovat obsah těchto stránek, a proto nejsme odpovědní za tento externí obsah. Osobou odpovědnou za obsah těchto stránek je aktuální poskytovatel nebo provozovatel těchto webových stránek. V okamžiku vytvoření odkazu jsme zkontrolovali propojené webové stránky z důvodu ověření, zda neexistuje podezření z protiprávního činu. V okamžiku vytvoření odkazu jsme nedetekovali žádný nelegální obsah. Průběžná kontrola webových stránek z důvodu detekce protiprávního jednání se neuplatňuje. Odstraníme veškeré vazby na externí stránky ihned poté, co se dozvíme o případném protiprávním jednání.

Copyright

Veškerý obsah těchto stránek je vytvořen v souladu s autorským právem. Kopírování, vývoj, distribuce a všechny druhy využití obsahu mimo rozsah autorského práva musí být schváleny autorem, respektive tvůrcem práce v písemné formě. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé účely, a nikoli pro komerční účely. Obsahy, které nejsou vytvořeny provozovatel webové stránky, se řídí autorským právem třetích stran. Obsahy třetích stran jsou označeny jako externí odkazy. Pokud detekujete porušení autorského práva, informujte nás prosím. Odstraníme vzniklé potíže ihned poté, co se o této skutečnosti dozvíme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poskytovatelé těchto webových stránek dávají ochraně Vašich osobních údajů nejvyšší prioritu. Považujeme Vaše osobní údaje za přísně důvěrné a zacházíme s nimi v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Obecně platí, že je možné využít naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokud budeme na našich webových stránkách shromažďovat osobní údaje (jako jméno, adresa nebo e-mailová adresa), tak to bude, pokud to bude možné, vždy na dobrovolné bázi. Nebudeme poskytovat tato data třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Zdůrazňujeme, že přenos dat pomocí internetu (například komunikací prostřednictvím e-mailu) může představovat únik informací. Není možné data zcela chránit proti přístupu třetích stran. Třetím stranám je zakázáno používat kontaktní údaje, které jsou publikovány v důsledku povinnosti zveřejňovat informace o společnosti, k zasílání reklamních nebo informačních materiálů, o které nebylo výslovně požádáno. Poskytovatelé této webové stránky si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě, že obdrží nevyžádanou reklamu, například nevyžádanou poštu (junk emails).

Informace, mazání, blokování

Máte právo kdykoli obdržet informace o Vašich uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování těchto dat. Dále máto právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro další informace nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se tohoto problému nás kontaktujte na adrese zveřejněné v informacích o společnosti.

Kontaktní formulář

Kontaktujete-li nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budeme Vaši zprávu včetně kontaktních údajů uchovávat pro potřeby vyřízení žádosti a případné další otázky. Nebudeme poskytovat tyto údaje nikomu bez Vašeho souhlasu.