Skupina Deutsche Börse – Lotus Notes

Date
Category
Finance
About This Project

Deutsche Börse Group je jednou z největších burzovních společností na světě. Disponuje portfoliem produktů a služeb, které pokrývá celý hodnotový řetězec: od spotových obchodů a derivátů, přes služby centrální protistrany, clearing, vypořádání transakcí, poskytování informací o trhu až po rozvoj a provozování elektronických systémů obchodování.

Společnost ve svém interním komunikačním systému používá platformu IBM Lotus Notes/Domino pro komunikaci, zasílání emailů, kalendáře, rezervovací systém, intranet, nástroje výměny dat (data-exchange), work flow aplikace a další firemní nástroje. Na bázi Lotus Notes fungují také další podstatné obchodní aplikace používané externími zákazníky společnosti Deutsche Börse Group jako jsou finanční instituce (např. banky) nebo veřejné společnosti (např. mediální společnosti).

Náš tým je zodpovědný za podporu druhého stupně a údržbu všech aplikací, které fungují na bázi Lotus Notes. Spravujeme přes 300 aktivních šablon a přes 3000 instancí (vyjma oprav emailů). Naše práce zahrnuje opravy kódu, modifikace existujících a vývoj nových aplikací.

Náš tým disponuje expertní znalostí většiny IBM Lotus Notes/Domino vývojových možností, jako např. programovací jazyky LotusScript, Java se všemi svými možnostmi, JavaScript, HTML/XML/DXL, CSS a jazyk @formula (@ funkce).

Technologie:

IBM Lotus Notes/Domino, LotusScript, Java, HTML/XML/DXL, CSS, JavaScript, Formula language, LEI