Co děláme

Údržba software

Údržba software

Máte existující řešení, ale nemáte dostatek času a zdrojů na jejich správu? Přenechte správu a starosti ohledně vašeho systému na xITee!

VÍCE

Údržbové služby

Údržbové služby mají za cíl uchovávat daný systém plně funkční a v té nejnovější verzi. xITee má zkušenosti s komplexní údržbou systémů, které naše společnost vyvinula od samotného začátku. Navíc také udržujeme systémy, na kterých jsme začali spolupracovat až v průběhu jejich životního cyklu.

Co nabízíme?

xITee nabízí služby developerů a know-how v oblasti údržbových služeb, včetně detailní analýzy, která je důležitá pro pochopení současného fungování a komplexity daného systému. To nám umožňuje realizovat poté kvalitní podporu pro uživatele i vlastníky. Poskytujeme také různé stupně podpory, například 24/5, a nabízíme také další vývoj systému včetně opravy možných chyb, vylepšování stávající verze a testování.

Zákaznická reference

Eurex Trading Platform, Deutsche Börse M7, Bundesnetzagentur, CFD Trading Platform

KONTAKTUJTE NÁS

IT audit

IT audit

Plánujete fúzi, akvizici, či koupi společnosti? Máte existující řešení a chcete předejít zbytečným nákladům a rizikům? Pomůžeme vám zanalyzovat stávající stav a zhodnotit možná rizika a zisky z IT pohledu.

VÍCE

IT audit

Informační technologie jsou nyní integrovány již do téměř každého podnikání. IT audit (neboli hloubková prověrka informačních systémů) nabývá na důležitosti, jelikož takřka každá fúze nebo akvizice je ovlivněna právě IT aspekty, které je nutné analyzovat a odhalit včas. Ignorovat tyto faktory je pro investory příliš riskantní.

IT audit je užitečný především pro všechny investory, kteří chtějí realizovat investice, fúze nebo akvizice. V těchto případech je nezbytně nutné plně chápat všechny náklady a dopady IT aspektů v souvislosti s danou transakcí. IT audit je také užitečný pro všechny podnikatele, poskytuje jim totiž lepší pochopení příležitostí, nákladů a rizik v souvislosti s IT.

Co nabízíme?

xITee nabízí služby IT auditu (se zaměřením primárně na hodnocení IT projektů), který zajišťuje tým zkušených profesionálů. Výstupem hodnocení daného projektu je detailní zpráva obsahující všechny důležité závěry (z oblastí jako je architektura systému, bezpečnost, spolehlivost, udržitelnost a další).

Zákaznická reference

Ciando, Selectyco

KONTAKTUJTE NÁS

Body lease

Body lease

Scházejí Vám IT pracovníci? xITee vám pomůže vyplnit prázdná místa!

VÍCE

Body lease

Český trh dosáhl nejnižší míry nezaměstnanosti za několik posledních desítek let. Nedostatek profesionálů z oblasti IT je v současné době extrémní. Jednoduchým a pohodlným řešením pro společnosti je proto využití externistů. Z tohoto důvodu se takzvané body lease a body shopping staly velmi populárními možnostmi k překonání závažných kapacitních problémů.

Co nabízíme?

xITee nabízí body lease našich zkušených zaměstnanců pro různé zákaznické projekty. Umíme dát dohromady stabilní týmy a udržet dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky. Dokážeme zajistit kvalifikované konzultanty, business analytiky, testery, software developery nebo projektové manažery. Zároveň také poskytujeme body shopping externích zaměstnanců (freelancerů) pro externí projekty. xITee vždy zajistí potřebný počet osob pro váš projekt v krátkém čase.

Zákaznická reference

Deutsche Börse Services, PKV, VWD Group

KONTAKTUJTE NÁS

Cloudifikace

Cloudifikace

Chystáte se přejít do cloudu? Migrujte své systémy s námi!

VÍCE

Cloudifikace

xITee nabízí cloudifikaci včetně vstupní analýzy existujících systémů a následných doporučení, zda, proč a pro jaké části má smysl přesunout daný systém do cloudu a co musí být za tímto účelem změněno. Následně může být realizován optimalizovaný vývoj s kontejnery (Docker) a orchestrační vrstvou (Kubernetes) a/nebo může být využito FaaS (funkce jako servis), například AWS Lambda.

Hybridní cloud (využití několika cloudů, které mají centrální management point) a multi-cloud (nezávislé používání několika cloudů) představují současné trendy. Existují 2 různé způsoby vývoje cloudových aplikací. První možnost představují kontejnery (např. Docker a Kubernetes) s lepšími existujícími nástroji a větší kontrolou nad infrastrukturou. Druhou možností je FaaS (funkce jako servis, např. AWS lambda). U této možnosti platíte za výpočetní kapacitu a použitou paměť bez starostí o infrastrukturu s limity jako je třeba maximalní čas na jeden výpočet.

Zákaznická reference

VWD PWS project

KONTAKTUJTE NÁS

Vývoj software

Vývoj software

Navrhneme Vám řešení na míru dle Vašich potřeb a přání. Pomůžeme Vám v jakékoliv fázi vývoje – ať již v úplném začátku, či již v průběhu realizovaného vývoje.

VÍCE

Vývoj software

Nabízíme na míru navržené řešení s maximální přidanou hodnotou pro naše zákazníky. To zahrnuje vše od analýzy požadavků, návrhu designu (funkční, grafické a technické), samotné realizace, nasazení a podpory.

Jsme flexibilní, můžeme proto spolupracovat jak s malými startupy, tak i s velkými korporacemi, společnostmi bez jakýchkoliv zkušeností s vývojem software a také se softwarovými společnostmi.

Zákaznická reference

Valyoubel, SMARD, CFD

KONTAKTUJTE NÁS

Migrace dat

Migrace dat

Je Váš systém založen na starých technologiích? Běží na starém frameworku? Chcete přejít do cloudu? Migrace je poté nutností!

VÍCE

Migrace dat

Migrace dat je proces přeměny existujícího řešení a jeho částí při zachování současné funkčnosti. Existující řešení je využito jako základ pro migraci. Části existujícího řešení mohou být znovu použity, pokud jsou kompatibilní s novými technologiemi a postupy. Z uživatelského pohledu musí být přechod na aktualizovaný systém souvislý.

Migrace dat je v současné době velkým tématem v nejrůznějších oblastech. V xITee se zaměřujeme hlavně na:
1. Přechod k novější verzi Javy
2. Přechod z monolitické architektury do cloudu
3. Přechod z placené technologie na bezplatnou – např. z Oracle DB do PostgreSQL
4. Přechod ze soukromých/starých frameworků do otevřených/nových

Zákaznická reference

PKV, AIDA

KONTAKTUJTE NÁS

Testování

Testování

Máte existující řešení a chcete si být jisti, že jeho funkčnost, efektivita a kvalita splňuje všechny očekávané požadavky a specifikace? Testování odhalí možné funkční a technické vady ovlivňující Váš produkt!

VÍCE

Testování

Máme zkušenosti s testováním obchodních platforem (frontend, backend, komunikační rozhraní) a také s testováním různých webových aplikací z různých odvětví. Testování obchodních platforem zahrnuje například: ruční a automatické testování v průběhu celého životního cyklu produktu, simulaci zátěžového testování uživatelů, ceny a trhy, regresní testování (migrace do open source) nebo integrační testování (externí zdroje; mobile gate layer). Testování webových aplikací se skládá například z křížového a multiplatformového testování (Desctop / Apple / Mobile), základního bezpečnostního testování (autorizace, útoky vkládání SQL), automatického regresního testování pomocí Selenium IDE (WebDriver) nebo křížového testování / křížového prostředí testování.

Typy testů, se kterými máme zkušenosti:
• Funkční testování (manuální / na Seleniu založené automatické testování)
• Testování integrace / regrese (na zakázku vyrovený regresivní nástroj)
• Nefunkční testování (zátěžové zkoušky, základní bezpečnostní testování)

Testovací tým xITee hraje důležitou roli v celém procesu vývoje:
• Plánování testování
• Modely testování založené na dodaných specifikacích (požadavky / případy použití)
• Testování jednotek (během vývoje) a podpora automatizace testování
• Ruční a automatické provádění testu
• Akceptační testování řešení provedených externími poskytovateli

Zákaznická reference

Valyoubel, Patientenverfügung

KONTAKTUJTE NÁS

Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT)

Chcete propojit fyzický a digitální svět? Vytvoříme pro vás vhodné IoT řešení!

VÍCE

Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) se stále častěji používá v různých oborech a sektorech a stává se nezbytnou součástí našeho života. Přináší také řadu výhod, jako je úspora nákladů, zvýšení efektivity nebo zvýšení hodnoty stávajících produktů a služeb. Díky IoT můžeme snadno sbírat data v reálném čase, aniž by bylo nutné zapojení mnoha osob. IoT řešení dlouhodobě šetří váš čas a peníze a pomáhají „běžným“ fyzickým objektům stát se digitálními zařízeními.

Koncept IoT je velmi jednoduchý – v podstatě bere fyzické objekty a dělá je „chytrými“ díky jejich připojením k internetu pomocí senzorů. Jakmile je zařízení připojeno k internetu, může přijímat nebo odesílat informace (nebo dělat obojí). Toto lze provést s různými objekty v různých oborech, jako je například sektor zdravotnictví (např. ke sledování a ovládání zdravotnických zařízení a zajištění jejich budoucího servisu a údržby) nebo v oblasti nemovitostí (například pro měření obsazenosti místnosti).

Náš tým má know-how a zkušenosti s vývojem a navrhováním IoT řešení na míru, která dokonale vyhovují vašim potřebám. Objevte s námi svět IoT a posuňte své produkty a služby na jinou úroveň!

Zákaznická reference:

IoT

IT konzultace

IT konzultace

Ztrácíte se občas v rychlém světě IT a potřebujete poradit? Pomůžeme vám!

VÍCE

IT konzultace

Naším cílem je zlepšit IT efektivitu našich zákazníků. Naši experti vám poradí a nabídnou vhodné řešení podle vašich nejrůznějších požadavků a specifik. Naším cílem je zajistit rychlý, bezpečný a efektivní vývoj s ohledem na váš rozpočet a zdroje. Jsme připraveni sdílet s vámi naše zkušenosti a vědomosti.

  1. Pomůžeme vám nalézt a zhodnotit zápory a nevýhody vašeho aktuálního řešení
  2. Pomůžeme vám přetransformovat vaše podnikatelské cíle do reality a vytvořit opravdové fungující prototypy

 

Zákaznická reference

Cops (QA assurance), DB (Decommissioning), PSE (Data distribution), Fintech group (former Flatex) and many others (CFD, Crowdfunding, Trading platforms)

KONTAKTUJTE NÁS