To jsme my

Naši zaměstnanci prošli řadou projektů, v nichž úspěšně aplikovali celou škálu technologií (různé hardwarové platformy, operační systémy, programovací jazyky, dokumentační nástroje, …).

V současnosti používáme následující výběr technologií:

  • Java and JEE s frameworky jako např. Hibernate, Spring, Vaadin, Google Web Toolkit a servery JBOSS, Weblogic, Apache Tomcat,
  • C, C++, C#,
  • Perl, PHP, SQL, COBOL, JavaScript (Angular JS),
  • HTML/CSS, XML,
  • Unix, Linux, MS Windows, Sun Solaris, Mac OS X, OpenVMS, Android, iOS,
  • Oracle, Oracle/Rdb, Sybase, MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB
  • A další

Naše společnost usiluje o udržování a rozvoj rozsáhlého know-how jak ve funkčních, tak v technických oblastech. Klademe velký důraz na rozvoj a sdílení nabytých vědomostí mezi členy našeho týmu. Know-how je aktivně posilováno zpětnou vazbou od zaměstnanců i od našich klientů. xITee neustále investuje do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, ať už formou pravidelných individuálních a týmových školení či podporou iniciativ zaměstnanců směřujících k jejich dalšímu vzdělávání.

Náš tým se skládá ze zkušených developerů s mezinárodními zkušenostmi. Díky tomu mluvíme mnoha jazyky a firemní small talk probíhá v angličtině, češtině, slovenštině, němčině, španělštině, francouzštině, ruštině, hindštině, čínštině, polštině a dalších jazycích.

Standartním komunikačním jazykem je ale angličtina, kterou používáme pro firemní komunikaci a dokumentaci. Většina našich developerů mluví také německy.