WHO WE ARE

xITee is an IT service provider based in Prague, Czech Republic, providing IT consultancy and solutions to clients from financial industry, insurance sector and software companies from all over Europe.

WHAT WE DO

From the very beginning, xITee strives to provide the highest value to its clients based on long-term experiences from projects delivered to international customers.

WHAT WE'VE DONE

We provide development, maintenance and support of software applications. Our teams are skilled in all current technologies. Check out our recent work!

CURIOUS?

Interested? Do you have more questions? Find out more! Contact us and we will do our best to fulfill your needs.

Have a vision? We’re here to help you manage your ideas

OUR TEAM

Our experienced developers are always ready to fulfill your ideas

Our employees are well trained in all current technologies. Thanks to the wide range of projects delivered, they offer a broad scale of different hardware platforms, operational systems, programming languages and documentary tools.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

5161832

LINES OF CODE

152482

CUPS OF COFFEE

143

FINISHED PROJECTS

12

YEARS OF EXPERIENCE

STEP BY STEP DEVELOPMENT PROCESS

Your satisfaction is our main priority. We deliver measurable quality and follow the highest safety standards and employ proven methods such as the V-model or the scrum model.
 • 01 IDEA

  Share your idea with us

 • 02 CONCEPT

  Together we create the concept

 • 03 DESIGN

  We set up the right design for you

 • 04 DEVELOP

  We enable your imaginations to come true

 • 05 TEST

  All our solutions are properly tested

 • 06 GO LIVE

  3-2-1 GO!!!

Děkujeme!

Vaše jméno

Vaše společnost

Váš e-mail

Vaše telefonní číslo

Vaše zpráva

Zavolejte mně zpátkyNapište mně

Abychom mohli evidovat Vaše osobní údaje v naší interní databázi, potřebujeme podle zákona Váš souhlas.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

Více informací

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou společnosti xITee k.s., IČ: 272 24 830, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (dále jen Správce ). Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odesláním požadavku na emailovou adresu: withdraw@xitee.com popř. pomocí jiného kontaktu na www.xitee.com/kontakt/. Správce hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání a zprostředkování bližších informací ze strany společnosti. Správce může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony.


Vielen Dank!

Ihr Name

Ihre Firma

Ihre E-Mail-Adresse

Ihre Telefonnummer

Ihre Nachricht an uns

RückrufInfos anfordern

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten in unsere interne Datenbank aufnehmen zu können, benötigen wir laut Gesetz Ihre Zustimmung.

Ich stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu.

Mehr infos

In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 101/2000 Sb. in der gültigen Fassung stimme ich ausdrücklich der Verarbeitung und Speicherung aller meiner persönlichen Daten zu, die ich durch das Betätigen des Buttons „Versenden“ der Gesellschaft xITee k.s. zu Verfügung stelle. Ich kann die Gesellschaft xITee k.s. jederzeit auffordern, meine persönlichen Daten zu löschen oder zu ändern.


Thank you!

Your name

Your company

Your e-mail

Your phone number

Your message

Call me backInformation request

Under the Act on the Protection of Personal Data we require your consent in order to keep your personal data in our internal database.

I agree with the processing of my personal data.

More information

By submitting your personal data to xITee, k.s. you give us your consent to process and store it in our company personnel database in compliance with Act no. 101/2000 Coll. as amended. Disclosure of personal data is voluntary. You can withdraw or refuse the consent to personal data processing and storage at any time. Simultaneously you confirm that the submitted data is true and correct.